Prezidentka Slovenskej republiky sa aj mimo pandémie zameriava na rôzne problémy, ktoré sú dôležité. Sú totiž všade okolo nás a jedným z nich je Downov syndróm. K svetovému dňu Downovho syndrómu zverejnila video, v ktorom chce poukázať, že aj títo ľudia majú právo byť vnímaní rovnocenne.

„Ľudia s Downovým syndrómom chcú žiť s nami a nie vedľa nás. Pri začleňovaní do spoločnosti však čelia mnohým prekážkam, ktoré vyplývajú z neznalosti a stereotypov,“ uviedla prezidentka k videu. „Je dôležité, aby sme o inklúzii, citlivosti a rešpektovaní inakosti nehovorili len v Svetový deň Downovho syndrómu, ale aby sa tieto slová stali samozrejmou realitou v našej každodennosti,“ poznamenala.

Pod príspevkom sa objavili krásne komentáre a mnoho ľudí s pani prezidentkou súhlasilo. Je dôležité, aby sa ľudia venovali všetkým problematikám a aby ľudí s Downovým syndrómom rešpektovali a vnímali ich rovnocenne.

Zdroj/Foto/Video: Instagram/zuzana_caputova