Žilo sa vám kedysi lepšie a bolo všetko lepšie ako je dnes? A žilo sa lepšie pred rokom 1989 alebo po ňom? Kedy bolo najlepšie obdobie ľudských dejín a nie je to náhodou súčasnosť? Toto sú otázky, ktoré veľmi často rozoberajú medzi známymi, no stále viac aj na internete, keďže práve tento virtuálny priestor sa stáva miestom, kde sa presúva život miliónov ľudí.

Zatiaľ, čo napríklad v západnej Európe či Amerike vládne celé desaťročia demokracia, a uvažovať sa môže nad tým, ktoré roky boli najlepšie, na Slovensku či Česku si mnohí mýlia minulosť a súčasnosť práve s obdobím socializmu a so súčasným demokratickým zriadením. Veľké množstvo ľudí u nás, ktorí majú v súčasnosti okolo päťdesiatky či šesťdesiatky, sú zástancami toho, že za socializmu bolo lepšie. Je to ale pravda?

Tvrdiť, že vtedy bolo zle a len dnešný svet je dobrý, alebo naopak, vychvaľovať minulosť a haniť dnešok, nie je správne. Určite bolo niečo v tej dobe lepšie, zatiaľ čo dnešný svet má zase iné výhody. Resp. je uhlom pohľadu, čo sa zdá komu lepšie, správnejšie, výhodnejšie, s čím kto sa viac stotožňuje. Niekto má rad istotu a neznáša zmeny a riskovanie, iný miluje výzvy a skúša nové veci. Proste každý je zástancom niečoho. Čo však na to veda – psychológia?

Vo výraznej miere ľudí vo vyššom veku ovplyvňuje „niečo“, čo psychológia pozná pod dvojslovným pomenovaním spomienkový optimizmus. Už z rozboru názvu je jasné, že spomienky vyjadrujú minulosť a optimizmus je „smer“ pozitívneho myslenia. Psychológia dokáže o tomto fenoméne rozprávať hodiny. My si to ale vysvetlíme v skratke.

> PREČÍTAJTE SI AJ O DNE SLOVENSKEJ POLITIKY <

Ľudský mozog a celková psychológia človeka od prirodzenia funguje tak, že to zlé vytesňuje a to dobré si uchováva. Slovné spojenie „rany sa zahoja“ v podstate znamená, že to zlé sa vytesní a ostane to lepšie. Ľudia si tak z minulosti pamätajú zvyčajne tie najkrajšie okamihy, zatiaľ čo tie zlé sú už otupené a dokonca sa pousmejeme nad nimi. V súčasnosti si ale uvedomujeme všetko, dokonca skôr to horšie, naše obavy, problémy. To je hlavný dôvod, prečo majú ľudia tendenciu si myslieť, že kedysi bolo lepšie ako v súčasnosti. 30-ročný človek si rád zaspomína na veselé príhody z detstva či školských lavíc, 50-ročný rovnako, no zároveň aj na to, ako dobre bolo, keď ma 25 či 30 rokov. Dôchodcovi príde krásne aj obdobie, keď mal okolo päťdesiatky.

A keďže v našich slovenských podmienkach sa práve pred tými 30 rokmi zmenil režim, dnešní zrelí ľudia vo veku okolo 50-60 rokov zažili veľa pekného práve pred rokom 1989. A to je hlavný dôvod, prečo si myslia, že za socializmu bolo lepšie. Ako už bolo spomenuté, určite mala tá doba svoje plusy, no netreba si radostnú mladosť mýliť s „dobrými“ komunistami. Pre mnohých naozaj vtedy mohol byť svet krajší, no sú to dve odlišné veci. Ako príklad možno uviesť, že by niekto tvrdil, že jeho učiteľ matematiky je lepší ako učiteľ angličtiny, pričom ten daný žiak by mal nadaný na matematiku a antitalent na cudzie jazyky.

Foto: Pixabay