Na začiatku roka 2022 činila populácia Slovenska takmer 5,5 milióna obyvateľov, presnejšie povedané, 5 460 193. Viete, koľko z nich tvoria deti, či naopak, ľudia s veľmi vysokým vekom? A ktorá veková skupina je najsilnejšia?

Začnime najstaršou skupinou populácie. Na Slovensku by malo byť podľa dostupných údajov 222 ľudí, ktorí už oslávili sté narodeniny. Z nich je 142 žien a 80 mužov. Teda, v priemere jeden z 24 600 Slovákov má 100 rokov. Aspoň 95 rokov má viac ako 4 800 ľudí, deväťdesiatnikov je približne 27-tisíc, čo je populácia Piešťan či Ružomberku. Do vekovej kategórie 80+ spadá približne 190-tisíc Slovákov, čo je cca 3,5 % (a teda, každý cca 28. človek).

Najsilnejšou skupinou, čo sa počtu obyvateľov u nás týka, je vek 40-44 rokov, do ktorej patrí až 454-tisíc ľudi (každý 12. Slovák). Ako možno vidieť aj z priloženého grafu, vekové kategórie od 0-4 do 20-24 rokov sú pomerne podobné, pričom do každej spadá okolo 270 – 280-tisíc ľudí. Veková skupina do 19 rokov má bezmála 1,1 milióna „členov“.

Zdroj: Populationpyramid.net | Fotpio: Pixabay, Populationpyramid.net