Veľké množstvo rodičov berie svoje mladšie, no i staršie, deti do ZOO. Mimoriadne obľúbené sú aj pavilóny s opicami, ktoré vedia šantiť vo svojic veľkých klietkach, či minimálne robiť vtipné grimasy. Ale v tomto prípade to bolo trošku inač.

 

VTIP