Jasný dôkaz, že aj naši štvornohý miláčikovia majú hudobný sluch!  Ehm… alebo aspoň dôkaz toho, že sa im hudba páči. Tento havo si ku príkladu po ceste autom vždy rád zanôti niečo od Jacksona… 🙂

Zdroj/Foto: youtube