Albert Einstein bol poriadna kapacita. Okrem toho, že vytvoril niekoľko užitočných vynálezov či teórií, vymyslel aj rôzne hádanky, ktoré potrápia naše logické uvažovanie. Toto je jedna z nich a povieme vám, že je naozaj náročná!

Túto hádanku údajne vyrieši len 2% ľudí. Riešenie nájdete na konci článku, no najskôr sa na to pokúste prísť sami. Na ulici je 5 domov a v každom dome žije človek inej národnosti. Každý z nich chová nejaké zvieratko, pije svoj obľúbený nápoj a fajčí inú značku cigariet.

 1. Brit býva v červenom dome.
 2. Švéd chová psa.
 3. Dán pije čaj.
 4. Zelený dom je ľavým susedom bieleho.
 5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.
 6. Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.
 7. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.
 8. Človek z prostredného domu pije mlieko.
 9. Nór býva v prvom dome.
 10. Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová mačku.
 11. Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí Dunhill.
 12. Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.
 13. Nemec fajčí Prince.
 14. Nór býva vedľa modrého domu.
 15. Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu.

Otázka znie: Kto chová rybičky? (Riešenie nájdete na konci článku!)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Riešenie:

hadanka

Uhádli ste správne všetkých obyvateľov domov? 🙂

Zdroj/Foto: brainden.com, Pixabay