Žijeme v modernej dobe, kedy nám počítače a iné technológie veľmi uľahčujú život. No ani tie nie sú dokonalé a niekedy im môže urobiť problém aj jednoduchá hádanka, ktorú ľudia uhádnu bez problémov.

Ak zvládnete túto hádanku, môžete si zatlieskať, pretože je dosť náročná a budete musieť zapojiť aj logiku a matematiku. Poďme na to! (Riešenie nájdete na konci článku!)

Koľko rokov majú tieto 3 sestry, ak:

  • vynásobením ich veku dostaneme číslo 36
  • sčítaním ich veku dostaneme číslo 13
  • najstaršia sestra je blondína

hadanka

.

.

.

.

.

.

.

Riešenie:

Ak sa na to pozrieme matematicky a nájdeme všetky variácie, ktoré nám pri násobení dajú číslo 36, dostaneme hneď niekoľko možností:

36 = 2 × 3 × 6, sčítaním dostaneme číslo 11

36 = 2 × 2 × 9, sčítaním dostaneme číslo 13

36 = 4 × 9 × 1, sčítaním dostaneme číslo 14

36 = 4 × 3 × 3, sčítaním dostaneme číslo 10

36 = 18 × 2 × 1, sčítaním dostaneme číslo 21

36 = 12 × 3 × 1, sčítaním dostaneme číslo 16

36 = 6 × 6 × 1, sčítaním dostaneme číslo 13

36 = 36 × 1 × 1, sčítaním dostaneme číslo 38.

Druhou podmienkou je, že súčet veku nám musí dať číslo 13, takže nám ostávajú už len dve možnosti, a to 2 x 2 x 9 alebo 6 x 6 x 1. Tu prichádza bod zlomu, kedy si počítač nevie dať rady, pretože si nevie vybrať, ktorá je možnosť správna. Vy sa však musíte pozrieť na tretiu podmienku, ktorá hovorí, že najstaršia sestra je blondína, z čoho logicky vychádza, že len jedna sestra má viac rokov ako zvyšné dve, čím sa dostávame k záveru, že správna je možnosť 2 x 2 x 9. Čiže, najstaršia sestra má 9 rokov a zvyšné dve majú po 2 roky.

Zdroj/Foto: Brightside.me