Nasledujúce video vám ukáže TOP 5 nelegálnych vecí, ktoré robia ľudia na internete každý deň. Sme presvedčení o tom, že v nasledujúcich bodoch sa nájde každý z vás. Vedeli ste, že pri týchto činnostiach ste porušovali a možno aj práve teraz porušujete zákon? 😮 

5 nelegálnych veci, ktoré robíme na internete každý deň

Zdroj/Foto: youtube