Čo komentovať, keď sa na ihrisku nič nedeje? Rovnako to bolo aj na zápase vysokoškolskej svetovej basebalovej ligy, pokým kameraman neobjavil jedného chlapca. Nebol to však žiadny obyčajný chlapec. Tento fičúr vám najprv nazrie do duše a potom vám zbalí frajerku. Jeho mama je asi na jeho nekončiace pohľady a zvodné obočie zvyknutá, takže sa na celej situácii len zasmiala. 

https://www.youtube.com/watch?v=rGSfELc09tc

Zdroj/Foto: youtube