Krivka zbankrotovaných Slovákov rastie každým mesiacom. Z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) vyplýva, že za mesiac júl zbankrotovalo spolu až 859 občanov Slovenska, čo je najviac v tomto roku. Celkovo za rok to je už 3945 Slovákov.

Podľa analýzy za mesiac júl vyhlásilo krach 73 podnikateľov a 786 fyzických osôb. Súd zrušil 585 konkurzov, ktoré sa týkali ešte predchádzajúceho obdobia, pričom z nich bolo 523 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 62 konkurzov sa zrušilo po splnení finálneho rozvrhu výťažku.

Ide najmä o vekovú skupinu 40 rokov, z toho išlo o 30,71 % mužov a 29,1 % žien. Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji, kde krach ohlásilo 149 občanov. Najmenší počet bankrotov, a to 62 je evidovaných v Bratislavskom kraji.

Zdroj: dnes24.sk | Foto: Pixabay