Aj vy ste určite vypĺňali (pravdepodobne elektornicky) formulár, ktorým sa raz za desať rokov zisťujú údaje o obyvateľstve. Pod hlavičkou „Sčítania obyvateľstva“ sa vypĺňali viaceré údaje od miesta bydliska cez počet ľudí v domácnostiach až po vierovyznanie či príjem.

Podľa prvých údajov, ktoré boli poskytnuté, vyplýva, že na Slovensku je viac žien než mužov (51 vs. 49 %), že viac ľudí žije v mestách ako na vidieku (53 vs. 47 %) a napríklad aj skutočnosť, že obyvateľstvu Slovenska sa pomaly zvyšuje priemerný vek, najviac v Trenčianskom kraji.

Mnohí sa avšak v komentároch na sociálnych sieťach pýtajú, či skôr nechápavo krútia hlavami, prečo sa vôbec takéto údaje zberali, keď základné údaje o obyvateľoch svojej krajiny musia mať vďaka matrikám úrady k dispozícii. Keď vedia, koľko ľudí môže ísť voliť (a vedia aj ich mená a adresy), za koľkých ľudí sa platia smeti a pod., takéto sčítavanie postráda logiku.

Mnohí si myslia, že skôr by sa malo v sčítaní zameriavať na iné témy. Také, ktoré sa nedajú ľahko zistiť. Samozrejme, projekt stál niekoľko miliónov eur, ktoré by mohli mať celkom iné a oveľa lepšie využitie. A keď už to sčítanie je povinné, tak ho treba využiť plnohodnotnejšie, než sa pýtať zväčša na otázky, ktoré sú zrejmé pred vyplnením. Alebo?

Zdroj: TA3.com | Foto: Pixabay