S príchodom nového roka sme si už zvykli, že nielen ceny potravín či elektriny rapídne stúpajú. V dôsledku koronakrízy si priplatia aj tie domácnosti, ktoré kúria plynom. Akoby toho už nebolo málo. 

V roku 2022 by ste mesačne mohli priplatiť v priemere od 9,66 eura do 19,18 eura v závislosti od spotreby. Ak ho využívate len na varenie, zaplatíte viac o približne 46 centov.

„Vplyv enormných nárastov trhových cien plynu na burzách za posledné mesiace tohto roka úrad minimalizoval spriemerovaním trhových cien plynu za posledných dvanásť mesiacov, v zmysle platnej metodiky regulácie. Úrad tak zabezpečuje stabilitu regulovaných cien pre zraniteľných odberateľov a dáva priestor aj pre dodávateľov plynu na lepšie riadenie rizika pri nákupe pre regulovaných zákazníkov,“ dodal Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Zároveň upozorňuje, že sa stanovujú maximálne ceny za dodávku plynu. Odberatelia môžu žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne môžu dodávateľa zmeniť.

Zdroj: babskeveci.sk | Foto: Pixabay