Nasledujúca logická hádanka patrí medzi tie, pri ktorých má väčšina ľudí pocit, že sa ocitli pravdepodobne v inom svete, pretože nech robia čo chcú, ani za nič nevedia prísť na to, aký je výsledok. Pokiaľ túto hádanku uhádnete, patríte medzi vyvolených!

Najťažšia logická hádanka na svete:

.

.

.

Výsledok:

Najskôr spočítame počet strán geometrických tvarov (15): 15+15+15=45

Každý banán má hodnotu 1, čiže: 4+4+15=23

Hodiny ukazujú 3, preto: 4+3+3=10

Tri banány ( 3 ) x šesťuholník a v ňom päťuholník=11,lebo 6+5= 11.Tak : 3 ( banány ) x11=33+ ďalšie 3 banány = 36+ 2 hodiny, lebo ručičky ukazujú 2 hodiny a nie ako inde ( 3 hodiny )

Výsledok = 38

Zdroj/Foto: facebook, pixabay