Hovorí sa, že starší sú skúsenejší a mali by sme si brať ich rady vážne k srdcu. No niekedy by nás mali učiť deti samotné, pretože občas majú viac rozumu ako my. Toto sú len malí chlapci, ale raz keď vyrastú budú z nich skvelý džentlmeni a muži. Prečo? Povie vám to toto video.

Zdroj/Foto: youtube