Rakovina kože sa považuje za druhé najčastejšie ochorenie v oblasti onkologických chorôb. No potešíme vás informáciou, že sa dá najlepšie vyliečiť, no je nutné odhaliť ju včas!

V prípade ak si nie ste istý, ako na tom ste, tieto znaky vám napovedia váš zdravotný stav. Navštívte lekára, ak vaše znamienko spĺňa tieto znaky.

A – Asymetria

V prípade ak je znamienko nepravidelné, čiže istá časť znamienka vyčnieva.

B- Border

Ide o anglický výraz, ktorý môžeme preložiť ako hranica. Znamienko je neostré, neohraničené a vyzerá akoby rozmazane.

C – Colour

V tomto bode ide o farbu znamienka. Ak mení farbu alebo jedna z častí je sfarbená inak ako druhá.

D – Diameter

Výrazná zmena veľkosti znamienka je zlé znamenie. Keď narastie o viac ako šesť milimetrov, určite navštívte lekára.

E – Elevácia

Ide o určitý výstup z kože, resp. znamienko vystupuje nad kožu. Povrch je nerovný a situácia môže byť vážna, ak vytŕča nepravidelne.

Zdroj/Foto: youtube, pixabay