Meno William Shakespeare pozná z hodín literatúry azda každý, i ten, kto prepadal. Zrejme najslávnejší dramatik všetkých čias, ktorého divadelné hry sa hrajú dodnes doslova po celom svete, žil v Anglicku v rokoch 1564 – 1616. Teda, aspoň tak nás to učili v škole.

Stále viac historikov ale začína pochybovať, či už o jeho existencii alebo o jeho tvorbe. Mnohé z divadelných hier Shakespeara boli nadčasové, opísané v nich boli pomery na kráľovských dvoroch, to všetko vo veľmi pestrej slovnej zásobe presahujúcej aj nadpriemerne sčítaných ľudí, a taktiež boli pomerne presné v popisovaní zákonov či pravidiel.

A práve to je hlavný kameň úrazu, pretože Shakespeare mal podľa „oficiálnych“ informácií pochádzať z nízkej spoločenskej triedy a nemal sa kde dostať k takým mimoriadnym znalostiam a informáciam. Aj preto existujú a stále viac sa hromadia dohady a špekulácie, že meno William Shakespeare bolo pseudonymom, pod ktorým písal diela jeden či dokonca viac autorov, ktorí pochádzali z vysokej spoločenskej triedy.

Niektorí historici sú dokonca názoru, že autorom diel je priamo niekto z kráľovskej rodiny alebo minimálne kráľovského dvora. No, povedzme, že logiku to rozhodne dáva, akurát bude náročné to dokázať. Avšak, ak náhodou chodíte do školy, skúste to nadhodiť vášmu učiteľovi slovenčiny, možno dostanete plusový bod. Možno.

Zdroj: Vox.com | Foto: Pixabay