Sajfa patrí k najobľúbenejším slovenským moderátorom a zabávačom, preto nie je ničím výnimočné, že by ho ľudia chceli mať na svojej oslave. Lacné by to však určite nebolo!

Dieťa poprosilo svojho otca, či by nezavolali Sajfu na oslavu. Ten však nápad zavrhol kvôli vysokej cene. No stačilo jedno slovo a svoj názor ihneď zmenil! 😀

Zdroj/Foto: facebook/To naj z Chatov s Komentov