Alzheimerova choroba je nepríjemnou diagnózou, ktorá ľuďom berie dôstojnosť a v konečnom dôsledku ich pripravý aj o všetky znaky vlastnej osobnosti. Vedci preto vytvorili test, ktorý je schopný odhaliť či vám toto ochorenie v budúcnosti hrozí!

Milí čitatelia, vezmite si pero a papier a pokúste sa správne odpovedať na tieto štyri otázky:

Alzhaimerov test:

  • Viete v ktorom mesiaci sa začína jar?
  • Zoraďte následujúce písmená abecedy tak, aby po sebe logicky následovali: K, E, Y, B
  • Ak je 22:15, kam ukazuje malá a kam veľká ručička na ciferníku hodiniek?
  • Predstavte si, že chcete rozmeniť slovenskú tisíckorunáčku, no zároveň potrebujete, aby medzi rozmenenými peniazmi bola jedna sto-koruna a čo najväčší počet bankoviek (žiadne mince). Aké bankovky dostanete?

Zdroj/Foto: youtube