Orol

Orol skalný je jeden z najnebezpečnejších vtáčích predátorov. Dokáže uloviť korisť niekoľkokrát ťažšiu ako je on sám. Strmhlav po nej vyštartuje, tesne pri zemi ju zdrapí a zabije ju.

Veľké zvieratá, napríklad kamzíky, usmrcuje tak, že im silnými pazúrmi prerazí lebku. Tento výnimočne šikovný a silný lovec sa vynájde aj v situácii, keď je jeho ešte žijúca potrava príliš veľká. Razantným útokom zhodí zviera z vyvýšenej skaly, to následkom pádu uhynie a orol má o potravu postarané. K takýmto úlovkom sa potom vracia „na hody“ niekoľko dní. V tomto videu môžete sledovať, akým spôsobom tento majestátny dravý vták loví.

Zdroj/Foto: youtube