Dokázali ste odpovedať na 8 jednoduchých hádaniek, ktoré sme si pre vás pripravili v predchádzajúcom článku? Uznávame, že boli naozaj jednoduché, preto sme si pre vás tento raz pripravili niečo zložitejšie. 

V skutočnosti však ide o jednoduché hádanky, ktoré sa dávajú predovšetkým deťom, aby sa zistilo ich logické myslenie a výška IQ. No až 90 % dospelákov má problém odpovedať. Chcete patriť medzi tých 10 %? Tak poďme na to! Správne odpovede nájdete, samozrejme, na konci článku.

  1. 5 ľudí sedí pod banánovníkom. Prvý je hluchonemý, druhý je slepý, tretí je nepočujúci, štvrtý nemá ruky a posledný nemá nohy. Zrazu spadne na zem mango. Kto ho zodvihne ako prvý?
  2. Dvaja muži hrajú šach. Odohrali 5 hier a každý z nich vyhral trikrát. Ako je to možné?
  3. Piati muži jedli jablká. A dojedol skôr ako B, ale neskôr ako C. D dojedol skôr ako E, ale neskôr ako B. V akom poradí zjedli svoje jablká?
  4. Si uväznený v izbe. Je tam dvojo dverí. Za prvými dverami sa ukrýva drak, ktorý ťa upáli zaživa. Za druhými dverami je izba vyrobená z lúp a slnečné lúče prechádzajúce cez ne ťa upália. Ako unikneš z izby?
  5. Predstav si, že máš 20 koláčikov a jeden z nich odložíš preč. Koľko koláčikov môžeš zjesť?

 Správne odpovede nájdete na druhej strane!